สติรู้ทัน สัมปชัญญะรู้ตัว พระอาจารย์ปราโมช 24 ม.ค. 56


พระอาจารย์ปราโมช 24 ม.ค. 2556