ประมวลภาพกิจกรรมภายนอก

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้มีกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ที่จัดทำขึ้นเพื่อถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 

กิจกรรมแจกผ้าเย็นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
ตลอดระยะเวลา 1 ปี จำนวน 5 ล้านกว่าผืนภาพมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข่าวค้นคนเนชั่น ค้นหาคนกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร คนที่ ๙,๙๙๙,๙๙๙ โดยมอบของที่ระลึกเป็นเหรียญ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชุดพิเศษ 
และมอบแสตมป์ให้แก่คนที่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


งานเทศน์มหาชาติ 3 ก.ย. 55


ประกวดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน


บริจาคของวัดสวนแก้ว 17ธ.ค.2555

กิจกรรมแจกโปสการ์ดรูปในหลวงที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
ตลอดระยะเวลา 1 ปี

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเจ้าภาพกราบพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

โครงการฝึกปฏิบัติธรรม ณ สวนสันติธรรม


ลำดับประกวดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน