เกร็ดความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

                                เกร็ดความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีการ


                     การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
(วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพฯ)


                        การบรรพชาอุปสมบทหมู่
                 (วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพฯ)
เมื่อเราจะกล่าวถึงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และ การบรรพชาอุปสมบทหมู่ ก็จะมีอยู่ในทุกวัดวาอาราม ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยมีรูปแบบคล้ายกัน..... แต่สงสัยไหมคะว่า "แล้วเราจะได้อานิสงส์อะไรกลับไปบ้าง" ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์หนึ่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ อานิสงส์บวชพระ-บวชเณร
        *** ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ดังกล่าวด้วยค่ะ ***


Comments