กิจกรรมภายในบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ร่วมกิจกรรมงานครบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย 
ณ สนามฟุตบอลหน้าเสาธงชาติของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

วิดีโอ YouTube

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

วิดีโอ YouTube
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
จัดกิจกรรมบันทึกภาพน้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ ๙ 
ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
โดยเปิดให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกเข้าร่วมบันทึกภาพ

Comments