กิจกรรม / โครงการ
ด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

โครงการด้านการส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา 

และสัปดาห์เผยแพร่พุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567

โครงการด้านการส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา

และสัปดาห์เผยแพร่พุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ุ 2567

วันที่ 6 มีนาคม 2566

ปี 2565

     วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นำนักศึกษา บุคลากรและประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา ณ วัดป่าภูหายหลง ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยรับฟังธรรมจากพระครูบรรพต สมานคุณ (พระอาจารย์ประพันธ์อนาวิโล) เจ้าอาวาสวัดพร้อมทั้งถวายสังฆทาน 

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ  (20 ธันวาคม 2566)

ร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติ กัณฑ์มัทรี ที่วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ

               อาจารย์อุษา  กล้าวิจารณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เป็นประธานและรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก "กัณฑ์ฉกษัตริย์"

ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น.  ณ  หอประชุมพุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

              อาจารย์อุษา  กล้าวิจารณ์  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึก

ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น.  ณ  หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ประเพณีวันเข้าพรรษา 

ศูนย์วัฒนธรรมฯ ร่วมกับคณะวิชา  จัดโครงการประเพณีวันเข้าพรรษาร่วมกับกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562  เวลา 07.00 - 09.30 น.  ณ  อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ

โดยมีกิจกรรม ดังนี้

- ตักบาตรพระสงฆ์ร่วมกับกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ

- ถวายเทียนจำนำพรรษา หลอดไฟ ชุดสังฆทาน จำนวน 10 ชุด