คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

จัดโครงการการพัฒนาแอปพลิเคชัน "วัดไทย" บนอุปกรณ์โมบาย โดยเป็นการบูรณาการโดยใช้ความร่วมมือของหลาย ๆ หลักสูตรในทุกขั้นตอน เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดไทย

โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 4 เฟส ใช้เวลา 2 ปีการศึกษา ดังนี้

*******************************

Phase 1 : เก็บรวบรวมข้อมูล (ส.ค. 64 - เม.ย. 65)

Phase 2 : วิเคราะห์และออกแบบ (พ.ค. 65 - ก.ค. 65)

Phase 3 : การพัฒนาแอปพลิเคชันและทดสอบการใช้งาน (ส.ค. 65 - ธ.ค. 65)

Phase 4 : การเผยแพร่การใช้งาน โฆษณาประชาสัมพันธ์ (ม.ค. 66 - มี.ค. 66)

1. ประกวดโต๊ะหมู่บูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก"

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โดยเข้าร่วมการประกวดโต๊ะหมู่บูชา ซึ่งภายในงานดังกล่าว ศูนย์วัฒนธรรมฯ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงาน และเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกในทีม

2. โครงการวันแม่แห่งชาติตักบาตรเติมบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 29 รูป

2. พิธีถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน

3. พิธีถวายราชสดุดี

4. คลิปวีดิโอทางด้านวัฒนธรรม

5.วันเด็กแห่งชาติ 2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณลานต้นไทร หลังศาลคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว