1. ประกวดโต๊ะหมู่บูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก"

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โดยเข้าร่วมการประกวดโต๊ะหมู่บูชา ซึ่งภายในงานดังกล่าว ศูนย์วัฒนธรรมฯ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1

พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงาน และเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกในทีม

2. โครงการวันแม่แห่งชาติตักบาตรเติมบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 29 รูป

2. พิธีถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน

3. พิธีถวายราชสดุดี

4. คลิปวีดิโอทางด้านวัฒนธรรม

5.วันเด็กแห่งชาติ 2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณลานต้นไทร หลังศาลคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว