แผนการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมฯ ปีการศึกษา 2565

ผ.1 งบประมาณ 2565 ศูนย์วัฒนธรรม งานประจำ.pdf
ผ.2 งบประมาณ 2565 ศูนย์วัฒนธรรม งานประกันคุณภา.pdf
ผ.4 งานประจำ และงานประกัน (ปรับแผนกลางปี).pdf
ผ.4 งานประจำ และงานประกัน.pdf
QA-01 ศูนย์วัฒนธรรม (ทั้งปี).pdf